تبلیغات
حرفه و فن - اینم سوالای واحد چوب سال دوم برای اقای عابدی

مدرسه راهنمایی نمونه شهید توكلی شهرستان الیگودرز. نظر یادتون نره
نویسنده : مجید رفیق دوست
1- چوب ها را بر اساس كدام ویژگی تقسیم بندی می كنند؟
2- چو ب ها به چند گروه تقسیم بندی می شوند؟


3- برای درختان سوزنی برگ دو مثال بزنید؟
4- برای درختان پهن برگ مثال بزنید؟
5- چوبهای سوزنی برگ را با چوبهای پهن برگ را مقایسه كنید؟
6- سختی و نرمی چوب را چگونه می توان تشخیص داد؟
7- از پهن برگان در كجاها استفاده می شود؟
8- سه قسمت اصلی درخت رانام ببرید؟
9- كار ریشه چیست؟
10- چوب مورد نیاز در صنایع چوب از كدام قسمت درخت تهیه می كنند؟
11- تاج درخت از چه قسمتهائی تشكیل شده است ؟
12- چرا نمی توان چوب درختانی كه تازه قطع شده اند را در صنایع چوبی استفاده كرد؟
13- خشك كردن چوب چه فوائدی دارد؟
14- چوبهارا به چه روشهائی می توان خشك كرد؟
15- روش طبیعی خشك كردن چوب را بطور خلاصه توضیح دهید ؟
16- نام دیگر روش خشك كردن مصنوعی چوب چیست؟
17- روش مصنوعی خشك كردن چوب را بطور خلاصه توضیح دهید؟
18- در كوره چوب خشك كنی چه عواملی تحت كنترل است؟
19- مزایای خشك كردن مصنوعی را بیان كنید؟
20- چند مورد از نكات ایمنی در هنگام كار با مغار را بیان كنید؟دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -